КГУ «Дубовская общеобразовательная средняя школа » КГУ «Ельтайская общеобразовательная средняя школа» КГУ «Кушокинская средняя общеобразовательная школа » КГУ«Каражарская средняя школа имени Манжи батыра» КГУ «Ботакаринская средняя общеобразовательная школа » КГУ «Казахская средняя общеобразовательная школа № 1» КГУ «Ростовская опорная школа» КГУ «Уштобинская средняя школа» КГУ «Петровская средняя общеобразовательная школа» КГУ «Шешенкаринская средняя общеобразовательная школа» КГУ «Туздинская средняя общеобразовательная школа» КГУ «Нуринская средняя общеобразовательная школа» КГУ «Токаревская средняя общеобразовательная школа» КГУ «Березняковская средняя общеобразовательная школа » КГУ «Кернеевская средняя школа» КГУ «Кокпектинская средняя общеобразовательная школа » Амангельды орта мектебi КГУ «Байкадамская средняя школа» КГУ «Общеобразовательная средняя школа им.Ю.Гагарина»
Об отделе
Новости
Работа отдела
Отчет о работе отдела
О районе
Фотогалерея
Государственные закупки
Республика Казахстан
Ссылки
Общение
Школы района
Борьба с коррупцией
Государственные услуги
Попечительский совет
Воспитательные работы
 
 
Подписка на рассылку новостей ГУ «Отдел образования Бухар-Жырауского района» Карагандинской области
 
 
 
ГлавнаяРеспублика КазахстанПослание Президента Республики Казахстан

Послание Президента Республики КазахстанОбщая информация
Государственные символы РК
Послание Президента Республики Казахстан

Послание Главы государства народу Казахстана

Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики

Қымбатты қазақстандықтар!

Менің жыл сайынғы жолдауларым әдеттегідей жетістіктерімізді саралап, келешегімізді бағдарлауға, ең бастысы – баршамызға ортақ ұлы мақсатқа жетудің дұрыс жолын бірлесе айқындауымызға бағытталып келеді.
Қазақстан халқына арналған 2006 және 2007 жылдардағы Жолдауларымда мен ағымдағы міндеттер туралы ғана емес, біздің дамуымыздың келешегі жайында да айтқан едім. Осыған орай, әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарынан нық орын алу мен 30 корпоративтік көшбасшыларын қалыптастыру негізінде елді индустрияландыру міндеттері біздің басты стратегиялық мақсатымыз болып қала бермек.Үстіміздегі жылы Үкімет олардың орындалуы жөнінде есеп беруі тиіс.Өткен жыл Қазақстан үшін жан-жақты экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында тағы бір сенімді ілгері қадам жасаған жыл болды.Қазақстан 2008 жылды жаңа экономикалық жетістіктерімен, жаңарған саяси құрылымымен қарсы алды.
Ел Конституциясына енгізілген өзгерістер Парламент пен саяси партиялардың, азаматтық қоғам институттарының рөлін арттыра түсті. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында тұңғыш рет теңдестірілген негізде парламент сайлауы өткізілді. Сайлауда «Нұр Отан» партиясы айқын басымдықпен жеңіске жетіп, алғаш рет Үкіметті қалыптастырды.
Әкімшілік реформа жалғасын тауып, оның аясында мемлекеттік органдар аппараттарының тұрлаулылығын нығайтатын жауапты хатшылар институты құрылды.
Үстіміздегі жылы экономикамыздың өсу қарқыны 8,5%-ы құрап отыр. Жалпы алғанда ел экономикасы 2001 жылдан бастап жылына орта есеппен 10%-ға өсіп отырған.
Бүгінгі күнге дейін еліміздің айтарлықтай резерві қалыптастырылып, Ұлттық қор қаражатын қоса есептегенде ол шамамен 40 млрд. АҚШ долларын құрап отыр. Осындай елеулі жинақтаулардың болуы еліміздің қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуде өзекті рөл атқарды. Еліміздегі әлеуметтік ахуал да тұрақты қалпында. 2000 жылдан бастап, мемлекеттік бюджеттің білім беруге, денсаулық сақтауға және әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығындары 5 еседен астам ұлғайды. 5 миллионнан аса адам мемлекеттік әлеуметтік қорғаумен қамтылған. Бұл көрсеткіш – осыдан бес жыл бұрынғыға қарағанда екі есеге артық.Біз зейнеткерлерімізді қолдау көлемін ұдайы арттырып келеміз. Халықтың зейнетақылық жинақтаулары тұрақты түрде көбеюде, оның көлемі 1,1 триллион теңгеден асып түсті.
Әлеуметтік инфрақұрылым нығайып отыр. 2007 жылы ғана республика бойынша 76 мектеп пен 23 денсаулық сақтау нысаны салынды.Біз демографиялық құлдырауды тоқтатуға қол жеткіздік.
Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасының аясында өткен үш жыл ішінде 18 млн. шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді, бұл біздің жоспарымыздағыдан 2,2 млн. шаршы метр артық.
Жоғарыда аталынған қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы ілгерілеу серпіні – біздің экономикамыздың өркендеуінің, сындарлы әлеуметтік саясатымыздың және тұрақты саяси жүйеміздің тиімділігінің айқын айғағы.

I. Последовательная модернизация и обеспечение устойчивых темпов экономического роста
По моему поручению уже предприняты меры для обеспечения устойчивой динамики экономического роста в условиях ухудшения мировой конъюнктуры. Сегодня мы должны активизировать внутренние инвестиционные ресурсы с растущей ролью государственных холдингов, институтов развития, социально-предпринимательских корпораций.Необходимо сосредоточиться на решении краткосрочных и среднесрочных задач в следующих приоритетных областях.
Первое – добывающий сектор.
Главный вектор в нефтегазовой отрасли – усиление позиций государства в качестве влиятельного и ответственного участника международных нефтяных и энергетических рынков.
Для этого мы последовательно усиливаем государственное влияние в стратегически важных отраслях энергетической сферы. Мы уже увеличили казахстанскую долю в освоении нефтяного месторождения Кашаган, дальнейшей разработке месторождений Кумколь, угольного разреза Богатырь и т.д.
Это крайне важно для нас и для обеспечения выхода на международный рынок с готовой продукцией, с высокой долей добавленной стоимости.Поэтому работу в этом направлении надо продолжать.Для развития металлургии на качественно новом технологическом уровне и усиления позиций на мировом металлургическом рынке надо создать национальную горно-металлургическую компанию в составе холдинга «Самрук». Ее основной задачей должно стать эффективное развитие и повышение конкурентоспособности горно-металлургической отрасли. Для этого надо передать ей государственные пакеты акций существующих горно-металлургических компаний, а также права недропользования разведанными месторождениями черных и цветных металлов, включая редкоземельные.
Второе опережающее инфраструктурное обеспечение основных секторов экономики.
Правительству необходимо принять меры по развитию электроэнергетики, системы транспортировки. Эти сектора сегодня явно «не успевают» за развитием экономики Казахстана.
Первоочередными задачами в области обеспечения экономики и населения электроэнергией являются строительство Балхашской ТЭС, третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2, Мойнакской ГЭС и др.
Необходимо в 2009 году завершить строительство второй линии электропередач мощностью 500 кВ по проекту «Север-Юг Казахстана» и линии электропередач «Северный Казахстан-Актюбинская область». Это позволит снизить энергодефицитность Юга и Запада Казахстана. Для обеспечения потребностей в газе южных регионов республики необходимо проработать вопрос строительства магистрального газопровода «Бейнеу– Шымкент».
Необходимо также проработать и внести конкретные предложения по строительству атомной электростанции в г.Актау.Одновременно с развитием мощностей в электроэнергетике Правительство должно сконцентрировать свои усилия на внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий.
К повсеместной экономии электроэнергии мы еще не приступили. Это же выгодно не только экономике страны, но и каждой семье. Правительство должно развернуть эту работу.Необходимо обеспечить строительство и модернизацию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.На концессионной основе мы уже в этом году начнем строительство железнодорожных линий Мангышлак-Баутино, Ералиево-Курык и участка “Хоргос-Жетиген”, электрификацию железно-дорожного участка Макат-Кандыагаш.Для снижения дефицита подвижного состава необходимо подготовить в текущем году и приступить к реализации комплекса мер по развитию отечественного транспортного машиностроения.Мы должны начать практическую реализацию самого крупного в Казахстане транспортного проекта – трансконтинентального коридора «Западная Европа - Западный Китай».
 В целях снижения нагрузки на бюджет, в основном, на концессионной основе, с последующим введением платности, начнется строительство и реконструкция автомобильных дорог Астана-Боровое, Астана-Караганда, Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос, а также Большой Алматинской Кольцевой дороги.
Для привлекательности и активизации концессионных проектов Правительству необходимо усовершенствовать действующую законодательную и нормативную базу.
Третье. Программа «30 корпоративных лидеров» – ее реализация способствует практическому развитию несырьевого сектора экономики.
На сегодня уже появилось более 100 проектов, претендующих быть «прорывными». Реализуются такие важнейшие для экономики страны проекты, как строительство третьего Жанажолского газоперерабатывающего завода, горно-обогатительных комбинатов и медеплавильного завода в Актюбинской области, дальнейшее строительство алюминиевого завода и завода по производству хлора и каустической соды в Павлодарской области, организация сортопрокатного производства и производства металлургического кремния в Карагандинской области и многие другие проекты. В ближайшее время начнется реализация таких проектов как строительство первого интегрированного газохимического комплекса в г.Атырау, в следующем году - газоперераба-тывающего завода на базе месторождения Карачаганак, нового алюминиевого завода в Костанайской области.
Мы продолжим реализацию проектов по созданию шинного комплекса в г.Астана, развитию логистических центров городах Астана и Алматы, созданию производства поликристаллического кремния.
В целом Программа «30 корпоративных лидеров» должна вывести взаимодействие государства и бизнеса на принципиально новый уровень.По показателю реализации «прорывных» проектов, в первую очередь, будет оцениваться работа профильных министерств, Фонда «Казына» и других холдингов, а также акиматов всех уровней.

* * *

Современный этап развития ставит в повестку дня ряд новых важнейших задач перед агропромышленным комплексом страны.За прошедшие 5 лет Казахстан достиг заметных результатов в развитии агропромышленного комплекса. Валовая продукция сельского хозяйства выросла с 2002 года почти в 2 раза. Инвестиции в сельское хозяйство увеличились более чем в 3 раза. Это стало возможным в результате огромной поддержки аграрного сектора государством.Благодаря применению в последние годы современных технологий резко увеличился сбор зерновых культур.Введение с 2004 года обязательного страхования урожая в растениеводстве позволило получать фермерам гарантированный доход даже в засушливые годы.
Принятые меры способствовали почти четырехкратному росту общего товарооборота в сельском хозяйстве, который превысил отметку в 4 миллиарда долларов США.
    Повышение качества жизни наших аулов и сел будет оставаться приоритетным направлением государственной политики. Учитывая складывающиеся мировые тенденции и имеющийся потенциал, агропромышленный комплекс должен стать важнейшей высокодоходной отраслью нашей экономики.
Первое. Должна быть обеспечена продовольственная безопасность страны.
Для этого необходимо увеличить привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность.
Казахстан обеспечивает собственную потребность по основным видам продовольствия и имеет экспортный потенциал.Особое внимание требуется уделить стимулированию производства важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются потребности страны. К примеру, растительное масло, фрукты, сахар и др. Мы имеем возможность решить эти проблемы.
Второе. Важно сосредоточить усилия на тех секторах сельского хозяйства, которые поставляют продукцию на экспорт. В частности, надо расширять экспортные каналы зерна через порты Каспийского и Черного морей и в направлении Китая.
Третье. Животноводческая отрасль также имеет большой экспортный потенциал. В качестве дополнительной меры необходимо перевести систему ветеринарии на международные стандарты.
Поручаю Правительству принять дальнейшие меры для системной поддержки сельского хозяйства на всех уровнях. Особое внимание надо обратить на переработку сырья.
                                                                                                             * * *

Теперь о приоритетах макроэкономической политики.
Правительству, Нацбанку, Агентству по финнадзору необходимо сформировать действенные механизмы системного и оперативного реагирования государства на угрозы финансовой нестабильности и укрепить доверие международных рынков к экономике Казахстана.
Первое. Надо системно укрепить работу Агентства финансового надзора.
Главной задачей Агентства совместно с Национальным банком и Министерством финансов должно стать повышение конкурентоспособности и устойчивости финансовой системы страны, особенно банковского сектора. Жизнь будет вносить коррективы в наши планы. Мы должны быть готовы.
Надо усвоить уроки, преподнесенные ипотечным кризисом в США, оказавшим серьезное влияние на наши банки.
АФН должно более внимательно отслеживать ситуацию в каждом банке и в случае необходимости принимать превентивные меры.
Государственная поддержка не может быть односторонней, и банки должны взять на себя свою часть рисков. Если акционеры банков не желают или неспособны привлекать дополнительные ресурсы для своего развития, то государство должно быть готово предпринять соответствующие меры в данном направлении.
При этом процесс регулятивного вмешательства должен быть предельно прозрачен и предсказуем для всего банковского сектора.
Приход иностранного капитала в банковский сектор мы рассматриваем как вотум доверия Казахстану, источник необходимой финансовой поддержки и лучшей международной практики банковских услуг.
Необходимо продолжить структурные реформы нашей финансовой системы. Это касается развития рынка ценных бумаг, современных финансовых инструментов, совершенствования законодательства о банкротстве, глубокой реформы судебной системы, без которых не может развиться современная и эффективная финансовая система.
Мы должны развивать управление системными рисками, как в частном, так и в государственном секторах. Правительство, АФН и НацБанк должны выстроить гибкую и надежную систему управления рисками.
Это подразумевает своевременное выявление потенциальных угроз для нашей страны и разработку адекватного плана действий для снижения возможных негативных последствий.
Предстоит также разработать систему мер быстрого реагирования для непредвиденных ситуаций.
Степень доверия населения и бизнеса, в том числе зарубежного, должна стать основным критерием эффективности финансовых органов страны.
Второе. Необходимо привести налоговую систему в соответствие с задачами нового этапа развития Казахстана. Действующий Налоговый кодекс сыграл позитивную роль в экономическом росте, однако в настоящее время его потенциал практически исчерпан. Кодекс насчитывает свыше 170 видов льгот и преференций, которые постоянно и бессистемно растут.
Правительству следует разработать новый Налоговый кодекс. Он должен способствовать модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из «тени».
Новый Кодекс должен приобрести характер закона прямого действия, ограждающего от вольного толкования его норм налоговыми службами, сочетать качество администрирования и интересы налогоплательщиков.
Но, главное, он должен предусматривать снижение общей налоговой нагрузки для несырьевых секторов экономики, особенно для малого и среднего бизнеса. Ожидаемые потери бюджета должны быть компенсированы за счет повышения экономической отдачи от добывающего сектора.
Третье. Особую миссию в обеспечении эффективности и конкурентоспособности нашей экономики призвано выполнить вновь созданное по моему поручению Агентство по защите конкуренции. Расширенные полномочия Агентства должны обеспечить успех в «борьбе» с ценовыми сговорами, недобросовестной конкуренцией, злоупотреблениями субъектов рынка своим доминирующим и монопольным положением, укреплять позиции казахстанского бизнеса в мире. Нужен новый закон о развитии конкуренции, который послужит серьезным толчком в активизации предпринимательской активности в стране.
Четвертое. Надо усилить борьбу с инфляцией. Учитывая, что инфляция, усугубляемая давлением со стороны глобальных экономических процессов, нарастает, требуется принятие продуманных и адекватных действий со стороны Правительства. Рассчитываю, что и Национальный Банк добьется весомых результатов в борьбе с инфляцией. Государство должно активно управлять ситуацией в условиях глобальной экономической нестабильности. Все необходимые ресурсы для этого имеются.
Поэтому у Правительства и Национального Банка должен быть оперативный план стабилизационных действий в случае прогнозируемого замедления мировой экономики и возможного падения цен на ряд экспортных товаров.
В первую очередь Правительству необходимо временно, до преодоления проблем в финансовом секторе, сократить государственные расходы по всем направлениям и программам, кроме социальных.
Все вышеперечисленные планы должны подчиняться этому требованию.Все, что может подождать, должно быть приостановлено. Это касается и всех регионов. Такая экономия будет способствовать снижению давления на инфляцию, а также увеличит резервы страны на случай возможного снижения цен на энергоносители и сырьевые ресурсы.
II. Дальнейшее укрепление казахстанской государственности, повышение эффективности государственного управления
Мы будем и дальше идти по пути совершенствования казахстанской модели политического и государственного устройства, сочетая общепризнанные закономерности демократического развития и традиции нашего общества.
Первое. За 16 лет независимости мы реализовали собственную модель обеспечения общественной стабильности, межнационального согласия, формирования казахстанской идентичности и общеказахстанского патриотизма.
Это наше казахстанское «ноу-хау», которым мы по праву гордимся и обязаны бережно охранять.
          В рамках Конституционной реформы вырос статус и полномочия Ассамблеи народа Казахстана.
Представляя интересы всего народа нашей многонациональной страны, депутаты от Ассамблеи призваны играть особую роль в процессе укрепления межэтнического мира и согласия в Казахстане. Сейчас необходимо всемерное укрепление роли этого уникального казахстанского института.Я всегда говорил и вновь хочу подчеркнуть, что для дальнейшего укрепления нашего государства, его безопасности, устойчивого развития экономики и на этой основе роста благосостояния наших граждан, стране необходимы долгосрочная стабильность, мир и согласие.
Второе. Предстоит продолжить развитие современной политической системы в Казахстане.
Главную роль в этом процессе должны играть политические партии, неправительственные организации и другие институты гражданского общества.Укрепление партийных механизмов будет способствовать становлению современного гражданского общества, широкому вовлечению населения в общественные процессы.
На современном этапе модель с доминирующей партией «Нур Отан» может рассматриваться как оптимальная форма политической системы.
Третье. В условиях демократического общества большое значение приобретает борьба с преступностью и коррупцией. За прошедшие годы значительно укреплен потенциал правоохранительной и судебной систем страны для противодействия криминальным явлениям, охраны жизни и прав наших граждан.Однако в их деятельности имеются существенные недостатки.Об этом говорилось на недавней Коллегии Генпрокуратуры с участием всех правоохранительных органов.Правоохранительная и судебная система должны обеспечить справедливую и эффективную защиту прав казахстанцев, оградить бизнес от незаконных вмешательств.
   Приоритетной целью в этой сфере должно стать предупреждение и профилактика правонарушений, а не карательные действия. Поэтому необходимо разработать и внести в Парламент в текущем году законопроект «О профилактике правонарушений». Поручаю Администрации Президента обеспечить реализацию всех указанных мер, провести административную реформу в правоохранительных органах, а также во всех организациях, подотчетных Президенту страны.
Четвертое. Правительство должно ускоренными темпами реализовать предусмотренные административной реформой меры по развитию системы государственного управления Казахстана на принципах результативности, прозрачности и подотчетности обществу с учетом лучшего международного опыта.
Эти новые подходы должны быть отработаны на пилотных государственных органах в 2008 году – Министерствах юстиции, экономики и бюджетного планирования, финансов и акимате Южно-Казахстанской области.
Главной целью административной реформы должно стать повышение эффективности и результативности работы управленческого аппарата. Административная реформа должна также способствовать снижению бюрократии, волокиты.Одним из ключевых элементов административной реформы должна стать новая кадровая политика в стране. Человеческий фактор становится определяющим на современном этапе развития.
Необходимо разработать современные подходы, направленные на формирование в системе государственного управления профессионального ядра управленцев новой формации.
Большая роль в этом процессе должна принадлежать Партии «Нур Отан». «Нур Отану» следует активно участвовать в формировании кадров для системы государственного управления, выполняя роль «социального лифта» для достойных граждан.Важная роль должна быть отведена молодому поколению, включая выпускников программы «Болашак». Молодые профессионалы должны найти свое место в происходящих в стране процессах, принять самое активное участие в строительстве будущего. Поэтому нового уровня работы требует и работа с резервом.
Администрация Президента должна возглавить эту работу.
Пятое. Со следующего года, впервые в истории нашей страны, базой новой системы государственного бюджетного планирования станет 3-летний бюджет. Для этого Правительству уже в текущем году необходимо разработать новый Бюджетный Кодекс. Надо также форсировать работу по модернизации и совершенствованию системы планирования, повышению эффективности использования средств бюджета и управления государственными активами.
Шестое.Правительство должно провести целенаправленный аудит, если хотите, «аудит с пристрастием», государственных средств, выделявшихся по основным государственным социально-экономическим программам.
Цель этого аудита – оценить достигнутые результаты, резко повысить эффективность управления и расходования государственных средств.
Седьмое.Правительство должно продолжить последовательную работу по стимулированию конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.Надо поддержать работу микрокредитных организаций, в том числе за счет средств государства. Они оказывают поддержку десяткам тысяч наших граждан в создании своего дела. Надо продумать меры по повышению доступности микрокредитования для сотен тысяч казахстанцев.Развитый предпринимательский сектор – это основа экономики любой страны. В этой связи, в рамках административной реформы поручаю Правительству решительно снизить административную нагрузку на бизнес, провести дальнейшее упрощение разрешительной системы, прежде всего лицензирования, сертификации, аккредитации.
III. Повышение благосостояния народа Казахстана
Постоянное улучшение социального самочувствия казахстанцев, всех слоев и социальных групп казахстанского общества, является и будет оставаться на первом плане государственной политики.Стандарты качества жизни должны стать эффективным рыночным инструментом развития человеческого капитала и социальной модернизации Казахстана, не допуская при этом роста иждивенческих настроений.
Социальная политика государства может быть эффективной только в том случае, если она нацелена на создание рабочих мест и вовлечение трудоспособного населения в экономику страны. Этому принципу мы следовали ранее и намерены придерживаться его в будущем.
У нас есть все основания и далее повышать уровень жизни социально незащищенных слоев населения, в соответствии с предвыборной платформой партии «Нур Отан», рассчитанной на 5 лет.
Новый трехлетний бюджет должен обеспечить:
· увеличение относительно 2007 года в целом средних размеров пенсий в 2,5 раза к 2012 году, в том числе в 2009 году – на 25%, в 2010 году – 25% и в 2011 году - на 30%. При этом к 2011 году размеры базовых пенсионных выплат должны вырасти до 50% от размера прожиточного минимума;
· увеличение размеров государственных социальных пособий и специальных государственных пособий с 2009 года - в среднем ежегодно на 9%;
· поэтапное увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижению им одного года в 2010-2011 гг. до уровня, превышающего размеры пособий 2007 года в среднем в 2,5 раза;
· увеличение с 2010 года размера единовременных пособий на рождение 4-го и более ребенка более чем в 4 раза по отношению к 2007 году;
· повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с поэтапным ее приближением к 2-х кратному уровню к 2012 году, в т.ч. в 2009 году – на 25%, 2010 году – на 25% и в 2011 году - на 30%.
· в 2009 году надо увеличить ежегодную квоту для переселения на историческую Родину оралманов на 5 тысяч семей до 20 тысяч семей.Обеспечение социального благополучия должно сопровождаться повышением качества жизнедеятельности, а также человеческих ресурсов страны. Это главная миссия научно-образовательного и здравоохранительного комплексов страны.
                                                                                                          * * *

Білім беру саласының басты міндеті – 2010 жылға дейінгі білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны орындау барысында білім беруде сапалы қызмет көрсетуді кеңейту.
Бірінші. Білім және ғылым министрлігі үш жылдың ішінде заманға сай білім алуға және озық технологияларды игеруге мүмкіндік беретін білім берудің тиімді инфрақұрылымын жасауды аяқтайтын болсын.
Үстіміздегі жылы біз 68 мың оқушы орынға арналған 88 мектептің құрылысын, ал 2009 – 2010 жылдары 69 мың оқушы орынға арналған тағы да 102 мектептің құрылысын бастай аламыз.
Екінші. Үкіметке, мемлекеттік холдингтерге, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен бірлесе отырып кәсіптік-техникалық білім беруді одан әрі дамыту бағдарламасын әзірлеп, іске асыруды тапсырамын.
Бұл бағдарлама ел экономикасы үшін барынша қызығушылық тудырып отырған тиісті білім салаларына шетел ғалымдары мен оқытушыларын тартуды көздеуі тиіс.
     Бұған, ең алдымен, жұмыс берушілер мен олардың қауымдастықтары, яғни бірінші кезекте осындай кадрларға зәрулік танытқан бизнес өкілдері белсенді түрде тартылуы қажет.
Үшінші. Үкімет «Тілдердің үш тұғырлылығы» мәдени жобасын іске асыруды жеделдетуі қажет. Бүкіл қоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін оқыту сапасын арттыру қажеттігіне ерекше назар аударғым келеді. Халықаралық тәжірибелерге сүйене отырып қазақ тілін оқытудың қазіргі заманғы озық бағдарламалары мен әдістерін әзірлеп, енгізу қажет. Мемлекеттік тілді тиімді меңгерудің ең үздік, инновациялық әдістемелік, практикалық оқу-құралдарын, аудио- бейнематериалдарды әзірлеу керек.
Төртінші. Әзірге халықты мектепке дейінгі балалар мекемелерімен қамтамасыз етуде «бетбұрыс» жасала қойған жоқ. Үкімет пен әкімдер барлық жерде бұл проблеманы терең зерделеп, осы негізде бұл мәселенің шешімін әзірлеуі тиіс.Кішкентай бүлдіршіндердің дамуына ықпал ететін үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы ретіндегі мектепке дейінгі білім беруге баса назар аударған жөн. Және бұл сатыны олардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға арналған тиімді бағдарламалармен қамтамасыз ету қажет.
Әрі балалардың білім алуға, еңбекке және қоршаған ортаға бейімі, қарым-қатынасы нақ осы кезеңде қаланатынын естен шығармауымыз керек.
                                                                                                        * * *

Бүгінде біздің денсаулық сақтау жүйеміз осы заманғы Қазақстан азаматтарының талаптарына қазірше сай емес. Бұл денсаулық сақтау саласының басты мәселесі. Бүгінгі күні қолымыздағы инфрақұрылым да, медициналық қызметтің сапасы да әрі қызмет көрсетуді ұйымдастыру деңгейі көңілімізден шықпайды.
Бірінші. Үкімет денсаулық сақтау нысандарын қалпына келтіру мен дамыту жөніндегі жұмысты жандандыруы қажет.
Биыл біз республикалық маңызы бар 9 денсаулық сақтау нысанының, жергілікті маңызы бар 112 нысанның құрылысын бастаймыз.
Екінші. Ауруды емдеуге қарағанда оның алдын алудың арзанға түсетінін есепке ала отырып, басымдықты аурудың алдын алуға, яғни ең озық әдістерді енгізу арқылы алдын-ала диагностика жүргізу, ауруды анықтау мен емдеу сияқты қолданыстағы бағдарламаларды қайта саралауға бағыттаған жөн.
Денсаулық сақтау саласындағы қаржы ресурстарын тиімді пайдалану үшін тиісті талдау жүргізіп, медициналық қызметтің нақтылы құнын бағалау керек.
Үшінші. Денсаулық сақтау, Білім және ғылым министрліктеріне бірлесе отырып ауруханалардың медициналық қызметкерлерінің, соның ішінде медицина қызметкерлерін қосымша даярлау мен қайта даярлау, оларды сертификаттау мен лицензиялау жолымен біліктілігін арттыру бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын.
Сондай-ақ медициналық жоғары оқу орындарында гранттар мен «Болашақ» бағдарламасы бойынша медициналық мамандықтарға квоталар санын көбейту қажет.
Төртінші. Ерекше назар халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге аударылуы тиіс. Елге әкелінетін медициналық препараттардың сапасына қатаң бақылау орнатып, белсенді түрде отандық фармацевтикалық фабрикаларды құруға қажетті инвестиция тарту қажет.
Бесінші. «Дені сау ұлт» үшін инфрақұрылым дамытудың маңызы жоғары. Балалық шақтан бастап дене шынықтыру пен спорттық даярлыққа және оған ең қолайлы мүмкіндіктер туғызуға ерекше ден қойылуы керек.
Әкімдер жаңа стадиондар мен спорт кешендерін, балаларға арналған және басқа спорт алаңдарын салу мен ескілерін жаңарту арқылы барлық жастағы адамдардың спортпен шұғылдануына, өздерінің бойларын сергек ұстауына, сөйтіп өмір жастарын ұзартуына жағдай жасауы қажет. Министерства и акиматы должны развернуть широкую пропаганду здорового образа жизни. Правительство должно изучить этот вопрос и внести во втором полугодии текущего года конкретные предложения.Необходимо разработать комплекс мер по кардинальному улучшению демографической ситуации. Рассмотрению этого вопроса надо посвятить ближайшее заседание Национального Совета.Здоровье нации - это общенациональная задача. В ее обеспечении должно принять активное участие отечественное бизнес-сообщество. В этом плане хотел с удовлетворением отметить, что бизнес активно откликнулся на мое обращение об усилении их социальной ответственности.
      Такие структуры, как Корпорация «Казахмыс», Евразийская промышленная ассоциация, Казцинк, Тенгизшевройл, Аджип, национальные компании «КазМунайГаз», «Казатомпром», «Казахстан темiр жолы» только за прошлый год направили свыше 30 млрд.тенге на развитие объектов социального назначения: школы, медицинские и дошкольные учреждения, оздоровительные комплексы, реабилитационные центры для инвалидов, объекты культуры и спорта.
Это яркий пример корпоративной социальной ответственности. Такая практика должна получить широкое распространение.
                                                                                                             * * *

Доступность и качество жилья для наших граждан, в особенности, молодых семей - это то, что всегда было и остается в числе наиболее важных жизненных приоритетов государства.
Назрела необходимость внесения изменений в Государственную жилищную программу по следующим направлениям.
Первое. Предоставление государственным служащим и работникам бюджетной сферы через систему жилищных строительных сбережений предварительных жилищных займов по процентной ставке, не превышающей 4 % годовых.
Второе. Необходимо сделать акцент на строительстве арендного жилья, в том числе для государственных служащих и работников бюджетной сферы. Для тех граждан, которые желают построить собственное жилье, государство создаст инфраструктуру под индивидуальное жилищное строительство.
СПК должны активно подключиться к этому процессу в рамках Программы.
Третье. Надо в законодательном порядке обеспечить прозрачность деятельности строительных компаний и повышение уровня конкуренции в отрасли. Необходимо усилить защиту прав участников долевого строительства жилья.
Нужны упрощенные правила предоставления и оформления земельных участков в целях стимулирования индивидуального жилищного строительства.
Четвертое. Приоритетное значение должно получить освоение новых, индустриальных, относительно недорогих и экологичных технологий строительства индивидуального жилья. Нужно использовать передовой опыт таких стран, как Германия, Австрия, Норвегия, Канада.
Пятое. Дальнейшее развитие нашей столицы Астаны, которая в этом году отметит свое 10-летие, является важнейшей задачей. Необходимо продолжить строительство современной транспортной, инженерной инфраструктуры и энергоисточников столицы. Для надежности энергоснабжения города надо реализовать программу развития энергетического комплекса на основе государственно-частного партнерства, включающую строительство ТЭЦ-3.Правительству необходимо активизировать работу по созданию продовольственного пояса города Астаны с целью насыщения и стабилизации цен на потребительском рынке столицы.
Правительству и акимату города Астана в 2008 году завершить в основном формирование медицинского кластера и обеспечить ввод всех объектов, намеченных к 10-летию столицы.
IV. Укрепление международного авторитета Казахстана, региональной стабильности и международной безопасности
За годы независимости Казахстан стал полноправным членом мирового сообщества, чьи инициативы практически всегда получали широкую поддержку и осуществлялись на практике.
Доказали свою востребованность созданные по инициативе или при непосредственном участии Казахстана межгосударственные объединения, заложившие основу для построения эффективной системы региональной безопасности - СВМДА, ШОС, ОДКБ.Мы должны и дальше укреплять наше экономическое и политическое сотрудничество с Россией, Китаем и государствами Центральной Азии. Создавать прочную основу для стабильности, открытого диалога и взаимодействия в регионе. В целях укрепления безопасности в Центрально-Азиатском регионе мы расширяем также конструктивное взаимодействие с США, ЕС и НАТО.
Сегодня наша страна вышла на качественно новый уровень международного признания и укрепления международного авторитета. Убедительным свидетельством этого стало решение о председательстве Казахстана в                                                Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году.
В связи с этим необходимо разработать специальную программу «Путь в Европу». Она должна способствовать, во-первых, совершенствованию наших законов, во-вторых, разработке своей повестки дня, стратегического видения нашего председательствования в ОБСЕ.
В целом наши приоритеты в области внешней политики и обеспечения безопасности остаются неизменными.
Первое. Наша внешняя политика построена на поиске общности основополагающих интересов, на понимании необходимости достижения компромисса в отношении всех, даже самых острых вопросов.
Второе. Казахстан намерен и далее всемерно укреплять свои позиции в качестве активного участника международной коалиции по борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом.
Третье. Мы продолжим модернизацию и боевую готовность казахстанской Армии.
За прошедшие годы Вооруженные Силы страны существенно повысили свои военные и технические качества.
Необходимо создать профессиональный, военный и управленческий корпус Вооруженных Сил, способный дать решительный отпор современным вызовам безопасности.
      В целом перед Вооруженными Силами страны стоит задача дальнейшего повышения своей боеготовности и конкурентоспособности в соответствии с новой Военной доктриной.
                                                                                                           * * *

Особо хотел отметить, что в предстоящие годы необходимо провести целый ряд крупнейших международных мероприятий, имеющих глобальное значение. Речь идет о Третьем съезде мировых и традиционных религий в 2009 году, Совещании по мерам доверия и безопасности в Азии в 2010 году, работе в руководящей тройке ОБСЕ с 2009 года и председательствовании в ОБСЕ в 2010 году.Необходима серьезная подготовительная работа, как в организационном, так и в содержательном плане. Это задача не только Министерства иностранных дел и Правительства, но и всех органов государственного управления.

  Қорытынды
Қымбатты отандастар!
Құрметті депутаттар мен Үкімет мүшелері!
Ханымдар мен мырзалар!


Біздің еліміз адам танымастай өзгерді. Жыл сайын біз экономика, әлеуметтік және қоғамдық өмір, сыртқы және ішкі саясат, ұлттық қауіпсіздік, өңірлік және халықаралық ынтымақтастық салаларындағы жаңарудың нақтылы әрі айқын нәтижелерінің ұдайы жинақталып, толыға түскенін аңғарудамыз.Біз Қазақстанның қоғамдық дамуының әуелгі тұжырымдамалық нұсқасын бұлтартпастай өзгерте білдік. Әрі негізін әлеуметтік бағдарланған мемлекет пен инвестициялық және инновациялық деңгейі жоғары нарықтық экономика мен тұрақты азаматтық қоғам құрайтын дамуымыздың өзімізге тән моделін қалыптастыра білдік.
Мұндай көзқарас Сингапур, АҚШ, Финляндия, Германия, Ирландия, Малайзия, Испания және басқа да бірқатар мемлекеттер көрсетіп отырған көшбасшылық етудің үлгісін қалыптастырды.Ендеше өмірдің өзі «бәрін орын-орнына қойып береді» деп санайтындар үмітсіз артта қалғандардың қатарынан орын алу қаупіне ұшырайды, керек десеңіз, олардың «қалыптаса алмай» қапыл қалған мемлекеттер санатына қосылуы да ықтимал.
Қазақстан өзінің «қалыптасқан» елдердің алдыңғы тобында болуға даусыз құқықтылығын іс жүзінде дәлелдеп отыр. Біз алдағы уақытта да мұның кездейсоқтық емес, біздің дамудың «қазақстандық жолының», уақтылы әрі дұрыс жасалған іс-қимылымыздың, көп ұлтты Қазақстан халқының Отанымыздың игілігі жолындағы қажырлы еңбегі мен бірлігінің заңды нәтижесі екенін қуаттай беретін боламыз.

Назарларыңызға рахмет.Новости школы

13.03.2018
Аудан бойынша латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің қолданысқа енгізуі туралы ақпарат
Аудандық білім бөлімінің  жұмыс жоспарына сәйкес білім мекемелерінде  2017-2018 оқу жылында латын графикасына негізделген қазақ әліпбиіне көшу мақсатында жұмыс жоспары құрылды. Жоспар бойынша  қазақ әліпбиін үйрету мақсатында «Латын әліпбиі»  үйірмелері  ашылды. Үйірмелерде оқушылар латын әліпбиімен танысып, мәтіндер оқып, диктант жазу жұмыстары жүргізілуде. Аудан бойынша білім мекемелерінде келесі іс-шаралар өтті;
13.03.2018
КГКП «Ясли - сад «Айналайын» аппарата акима поселка Кушокы Бухар-Жырауского района провел семинар-практикум 02 марта 2018 года
Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли - сад «Айналайын» аппарата акима поселка Кушокы Бухар-Жырауского района провел семинар-практикум  в рамках реализации стратегии развития я/с на тему «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в рамках национальной идеи «Мәңгілік Ел».

Новости региона

20.03.2018
Об итогах социально-экономического развития сельского хозяйства за январь-февраль 2018 года

За 2 месяца произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму  2,7 млрд. тенге, ИФО составил 116,2%.

20.03.2018
Об итогах социально-экономического развития в сфере промышленности за январь-февраль 2018 года

Объем промышленного производства в целом по району за январь 2018 года составил 6 млрд. 814 млн. тенге рост к уровню 2017 года составил 102,4% (6648,1 млн.тенге), к плану 105,7% (6444 млн. тенге). ИФО 118,8%.

Оцените уровень развития образования в Бухар-Жырауском районе?
Архив голосований
Ботакара-1
Караганда+1
Доллар США320.34
Евро394.47
Российский рубль5.54
 
 <<
Ноябрь, 2012
ПНВТСРЧТПТСБВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930